Diğer yüksek lisans bölümleri ile kıyaslandığında nispeten yeni bir alan sayılabilecek olan yönetim organizasyon alanı başka ana bilim dallarının bir uzantısı olarak yüksek lisans programlarında konu edilen bir alan olmaktadır. Ekonomi başta olmak üzere maliye, bilgisayar bilimi destekli yönetim ve organizasyon eğitimleri ile birlikte aynı çerçevede ele alınan bu alan işletmelere yönelik çalışmalar yapmaktadır. İşletme ve lojistik eğitimleri, lojistik ve işletme bilimleri gibi alanları kapsayan ilgi alanlarında bu dal için tez hazırlama merkezi tarafından da araştırma yapılan alanlara yönelik olarak destek verilmektedir.

Yönetim Organizasyon Alanı Hangi Dallarla Birlikte Çalışılır?

Yönetim organizasyon bölümü yüksek lisans öğrencilerinin liderlik, takım kurma, satış yönetimi, yöneticilik, iletişim gibi farklı dallar üzerine yoğunlaştırdığı çalışmalarla kendini göstermektedir. Ticaret ve hizmet sektörlerine yönelik olarak geliştirici niteliği bulunan araştırmaların ortaya çıkarıldığı bu alanda akademik dünyaya katkı sağlayacak çalışmalar tüm bu dallarla arasında iletişimi bulunan farklı dallardan da yararlanılmaktadır. Mimarlık, hukuk, sağlık kurumları yönetmeliği, hastaneler, işletme, istatistik, turizm, makine mühendisliği, spor, kamu yönetimi gibi çok farklı alanlarda bu alanla işbirliği yaparak tez çalışmaları yapmak mümkün olmaktadır. Bütün bu tez çalışmalarında yüksek lisans öğrencilerinin kendini yeterli hissetmediği alanlardaki eksikliklerin kapanmasında tez hazırlama merkezi tarafından destek alınarak akademik çalışmaların kapsamlı ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması da sağlanabilir.

Yönetim Organizasyonu Alanındaki Örnek Çalışmalar

2000’li yıllardan itibaren hızla üzerinde araştırma yapılmaya devam edilen bir alan olan yönetim organizasyon alanında tez hazırlama merkezi destek verdiği alanları çeşitlendirerek hizmetlerini sunmaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalara bakıldığında yönetim organizasyonunda yaşanan değişimlerin büro binalarının tasarımına olan etkileri, hastaneler birliğine ait yönetim organizasyonunun sorumlulukları, belirli saha çalışmalarında yer verilen yönetim organizasyon yapılarının incelenmesi ilk sırada dikkat çeken çalışmalardan olmaktadır. Bunun dışında doğrudan işletmelere yönelik olmayan terörle mücadelede halkla ilişkiler, turizm alanındaki destinasyon yönetim organizasyonu üzerine model önerilerinin getirildiği çalışmalar ve fiziksel aktivitelerin desteklenmesindeki yerel yönetim organizasyonlarının rolünü inceleyen çalışmalar bu alanda yapılan çalışmalardan bazıları olmaktadır.

Kategoriler: Tez Hazırlamak