Doğuş Üniversitesi ülkemizde faaliyet gösteren özel üniversitelerden birisidir. İstanbul içerisinde bulunan üniversite Doğuş Vakfı tarafında kurulmuş olan bir üniversitedir. İstanbul’da eğitim kalitesinde belirleyici etkiye sahip olan üniversite özellikle yüksek lisans ve doktora tez konuları ile de dikkat çekicidir. Doğuş Üniversitesi öğrencilerine sunduğu başarılı eğitimin yanı sıra sosyal imkânlar ile de öğrencilerini memnun etmektedir. Eğitim ve sosyal konulardaki başarılı süreçleri ile üniversite Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri arasında bulunmaktadır.

Kaliteli Vakıf Eğitimi

Doğuş Üniversitesi bünyesinde farklı fakülte ve bölümler öğrencilerin istediği bölümü seçebilmelerini sağlamaktadır. Üniversite bünyesinde beş fakülte içerisinde yirmi yedi adet bölüm ile eğitimler devam etmektedir. Yürütülen bilimsel çalışmalar bu bölümleri desteklemektedir. Bunun yanı sıra Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinde öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimine devam edebilmektedir. Bu eğitimler sonucunda seçilecek tez konuları ile ilgili olarak hazırlanacak tezler ile de eğitim tamamlanabilmektedir. Bu tezlerin hazırlanmasına teknik destek almak işlemleri kolaylaştıracak ve eğitimlerin başarı ile bitirilmesini sağlayacaktır.

Kategoriler: Tez Hazırlamak