Aile toplumun temel taşı niteliğinde bulunan özel bir yapıdır. Aile, bireylerin doğduktan sonraki süreçte aldıkları eğitimlerin en önemli noktasını oluşturmaktadır. Aile danışmanlığı ile ilgili olarak üniversitelerde farklı bölümler bulunmaktadır. Üniversite eğitimi sonrasında yüksek lisans ve doktora eğitimlerine kadar olan süreçlerin tamamında aile danışmanlığı ile ilgili eğitimler verilmektedir. Bu yüksek lisans ve doktora eğitimleri için en önemli fırsat olarak aile danışmanlığı alanında tez hazırlama merkezi görülmektedir. Tez işlemlerinin en kolay hali bu hazırlama merkezi ile birlikte hazırlanmakta olan süreçtir.

Aile Danışmanlığının Önemi

Aile toplum ve bireyler açısından pek çok farklı konuda önem taşımaktadır. Her bir bireyin doğru şekilde yetiştirilerek topluma kazandırılması noktasında aile ve aile bireylerinin önemi ayrıdır. Aile içerisinde doğum sonrasında başlayarak her aşamada aile içerisinde farklı bilgi, ahlak ve tecrübe kazanılmakta ve bunlar ile ömrün geri kalanı şekillendirilmektedir. Bireylerin kazandığı bu bilgi ve ahlak ilerleyen aşamalarda toplumun tamamını etkileyebilmektedir.

Aile Danışmanlığı Eğitimi

Aile danışmanlığı ile ilgili eğitimler farklı seviyelerde sunulmaktadır. En çok tercih edilen seçenek olarak üniversitelerde açılmakta olan sertifika programlarıdır. Üniversitelerin sosyal hizmetler, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi gibi bölümlerden mezun olanlara belirli bir eğitim uygulanarak sertifika verilmektedir. Bu sertifikalar ile aile danışmanlığı üzerine çalışmalar yapılabilmektedir. Bu sertifika programı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinesi ile yürütülmektedir.

Kategoriler: Tez Hazırlamak